Thanh Toán

Hệ thống các tài khoản ngân hàng của hangsieuchua

01: Chuyển khoản Ngân hàng BIDV. 
Chủ TK: Phạm Thị Mỹ Linh
Số TK: 12310000857326 
Chi nhánh: BIDV – Chi nhánh Quang Trung

 

02: Chuyển khoản Ngân hàng Vietcombank 
Chủ TK: Phạm Thị Mỹ Linh 
Số TK: 0011004383373
Chi nhánh: Vietcombank Sở Giao Dịch HN

 

03: Chuyển khoản Ngân hàng Techcombank
Chủ TK: Phạm Thị Mỹ Linh
Số TK: 13324156351015
Chi nhánh: Techcombank Chi nhánh Trung Tâm Thẻ